Cabana de Bergantiños

Sede electrónica do concello de Cabana de Bergantiños

imagen 20:50:16 Mércores 12 de decembro 2018 Actualizar data e hora

Taboleiro de anuncios

21/06/18

Secretaría Xeral

Nova aprobación inicial do Plan xeral de ordenación municipal.

17/04/18

Secretaría Xeral

Aprobación inicial do Plan xeral de ordenación municipal.

3/04/18

Secretaría General

Consulta Pública Previa á Aprobación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Prezo Público polo Albergue Xuvenil do Concello de Cabana de Bergantiños.

23/03/18

Secretaría Xeral

Consulta Pública Previa á Aprobación do Regulamento Interno do Albergue Xuvenil do Concello de Cabana de Bergantiños.

27/07/17

Intervención

Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora da Taxa pola prestación do servizo público da piscina municipal de Cabana de Bergantiños.

24/02/17

Persoal

Conserxe centro médico: Nomeamento de aspirante seleccionada e creación de bolsa de emprego.

23/02/17

Persoal

Selección conserxe centro médico: resultado proba galego, proba informática e puntuacións finais dos aspirantes.

20/02/17

Persoal

Convocatoria proba de galego proceso selección “conserxe de centro médico”.

15/02/17

Persoal

Comunicación nomeamento de novo membro do tribunal en proceso de selección de “conserxe de centro médico”.

15/02/17

Persoal

Valoración primeira proba (desbrozadora) da fase de oposición conserxe centro médico.

10/02/17

Persoal

Nota aclaratoria selección conserxe de centro médico.

8/02/17

Persoal

Corrección listaxe admitidos e excluídos definitivos proceso selección conserxe centro médico.

7/02/17

Persoal

Lista de admitidos/excluidos definitiva e datas de exercicios para a selección dun posto de conserxe do centro medico.

25/01/17

Persoal

Lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo convocado para cubrir en réxime de dereito laboral temporal dun posto de traballo de conserxe do centro médico.

28/12/16

Persoal

Bases, modelo de instancia e documento de pago da taxa do proceso de selección para conserxe do centro médico.

10/11/15

Posta en marcha do PORTAL DE TRANSPARENCIA do Concello de Cabana de Bergantiños

O Concello de Cabana de Bergantiños, a través da súa sede electrónica, pon en marcha o PORTAL DE TRANSPARENCIA.

30/01/13

Cabana de Bergantiños inaugura a Sede Electrónica do Concello.

Cabana de Bergantiños inaugura a Sede Electrónica do Concello, que permitirá aos cidadáns realizar os seus trámites por internet.

30/01/13

Desde o día 30 de xaneiro de 2013, o Concello está a disposición de calquera cidadán do mundo, calquera día do ano e a calquera hora.

A implantación da Administración Electrónica na xestión municipal supón unha nova forma de relación entre a Administración e os cidadáns, xa que abre a posibilidade de relacionarse por internet con plenas garantías legais, de confidencialidade, seguridade e sinxeleza.

30/01/13

A Administración Municipal, cada vez máis próxima ao cidadán.

A nova sede vai permitir a cidadáns e empresas a presentación, por vía telemática, da totalidade de instancias e solicitudes dirixidas ao Concello.