Cabana de Bergantiños

Sede electrónica do concello de Cabana de Bergantiños

imagen 03:45:34 Martes 23 de outubro 2018 Actualizar data e hora

Validación de selos electrónicos

Validación de selos electrónicos

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece que cada Administración Pública adoptará as medidas axeitadas para facilitar a validación dos seus selos electrónicos.

Servizo de Validación de Firmas e Certificados Online