Sede electrónica Concello de Cabana de Bergantiños

22:24:45 Venres 12 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de inscrición en actividades de conciliación

Non hai convocatorias abertas actualmente

PROGRAMA MENIÑEIRO VERÁN 2023

Co obxectivo de fomentar a corresponsabilidade entre mulleres e homes a través da
conciliación dos seus tempos persoais, laborais e familiares mediante a realización de actividades
educativas e lúdicas, dirixidas ás/ós nenas/os, durante os períodos vacacionais.

Destinatarias/os

Menores escolarizadas/os en educación infantil e primaria (nadas/os entre o 01/01/2011 e o 31/12/2019) que estén empadroadas/os no Concello de Cabana de Bergantiños con anterioridade ó 1 de xaneiro de 2023.

De quedar prazas vacantes, terán preferencia na adxudicación das mesmas pola seguinte orde:

  • 1º. As/os menores que disfruten das vacacións escolares con familiares empadroados no concello de Cabana de Bergantiños e así o acrediten.
  • 2º. As/os fillas/os de persoas que estando empadroadas noutro concello, teñan os seus postos de traballo no termo municipal do concello de Cabana de Bergantiños e así o acrediten.
  • 3º. As/os menores doutros concellos non comprendidos nos apartados anteriores, atendendo a orde de inscrición.

Temporalización e lugar de celebración.

Quendas:
- 1º quenda: del 3 al 14 de julio
- 2º quenda: del 17 al 31 de julio
- 3º quenda: del 2 al 14 de agosto
- 4º quenda: del 16 al 25 de agosto

Horario: de luns a venres de 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Casa da Cultura e Casa do Pendón.

O prazo para presentar as solicitudes será dende o 30 de maio ó 2 de xuño na sede electrónica preferentemente ou presencialmente na Casa do Concello.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude da praza.
  • Copia do DNI da/o nai/pai ou titor/a da/o menor.
  • De ser o caso, será preciso acreditar o lugar de traballo no Concello de Cabana de Bergantiños.

Nome: Solicitude de inscrición en actividades de conciliación.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Carácter silencio administrativo: Silencio negativo.

Prazo de resolución: 3 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                 Presencial.